מוזיקה אלקטרונית (בעיקר) שנוצרה ומבוצעת ע״י נשים מרחבי העולם.

פססטטט... עדיין אין פה תכניות, אבל תהיינה בקרוב!