סט של בוקר כל שבת שנייה ב-11:00. קצת אלקטרוני, קצת אורגני, קצת פרקשן, קצת אפריקה, קצת דרום אמריקה. קצת קוקטייל של שבת לפני שהשבוע מתחיל שוב.

פססטטט... עדיין אין פה תכניות, אבל תהיינה בקרוב!