בלוזיסט בעבר, אפרופיוצ'ריסט בהווה. אגרן מוזיקלי של דבר עם קצב שמדביק אותו. מתקשה לשמור על רטיו נורמלי בין כמות המוזיקה שהוא אוסף לבין מה שהוא יספיק לשדר או לתקלט ב-200 השנים הקרובות.