אור בזויות

אור בזויות 265: Gathering Moss


התכנית שודרה בתאריך 15/08/2016
פלייליסט

Case/Lang/Veirs – Atomic Number // ANTI-

Agnes Obel – Familiar // play it again Sam

Father John Misty – Real Love Baby // Self-Released

Cass McCombs – Medusa’s Outhouse // Anti/Epitaph

Ryley Walker – The Halfwit In Me // Dead Oceans

Bert Jansch – All This Remains (feat. Hope Sandoval) // Sanctuary

Massive Attack feat. Hope Sandoval – The Spoils // Virgin

Legendary Pink Dots – The More It Changes (Live Tel Aviv June 2013)

Super Furry Animals – Gathering Moss //creation

Titus Andronicus – More Perfect Union // Merge

Muse – Citizen Erased // Mushroom

Thee Oh Sees – The Axis // Castle Face