היום הסתיים, האולפן כבר ריק. זמן להשתלטות. סטים אורחים של מגוון עורכים, לסוף של היום. מוסיקה בשולי היממה שמציגה קצוות משוננים או רכים, זועמים או מכילים – אבל תמיד מפתיעים.

10.7.2019
11.6.2019
28.5.2019
1.5.2019
21.1.2019
14.1.2019