רצף אסוציאציות מוזיקלי בעל שאיפות עלילתיות ופואטיות עם קשרים רופפים אך קיימים בין העתיד, ההווה והבור.

12.12.2018
5.12.2018
28.11.2018