התכנית שודרה בתאריך 23/02/2019
פלייליסט

Beverly Glenn-Copeland - Ever New

חוה אלברשטיין - ערב אחר

Carrousel - Oté Maloya

Red House Painters - Cabezon

Cave - San' Yago

Eddy Detroit - Immortal God's

Smokey Brights - Hell of a Run

A.R. Kane - Miles Apart

Herb Alpert - Spanish Flea

EYEDRESS - Toxic Masculinity

Say Sue Me - My Problem

Soccer Mommy - Be Seeing You

Laura Gibson - Tenderness

The Monkees - Randy Scouse Git

The Monkees - For Pete's Sake

Woo - It's Love