בקצה היום

סיכום ינואר 2021

התכנית שודרה בתאריך 31/01/2021
פלייליסט

בסיסטיות‌ ‌-‌ ‌נושא‌ ‌טעון‌ ‌

Goat‌ ‌Girl‌ ‌-‌ ‌Badibaba‌ ‌

Pearl‌ ‌Charles‌ ‌-‌ ‌Only‌ ‌for‌ ‌Tonight‌ ‌

Music‌ ‌Go‌ ‌Music‌ ‌-‌ ‌Tell‌ ‌Me‌ ‌How‌ ‌It‌ ‌Feels‌ ‌

Viagra‌ ‌Boys‌ ‌-‌ ‌Toad‌ ‌

Cheekface‌ ‌-‌ ‌(I‌ ‌Don’t‌ ‌Want‌ ‌to‌ ‌Go‌ ‌to)‌ ‌Calabasas‌ ‌

Palberta‌ ‌-‌ ‌Fragile‌ ‌Place‌ ‌

Jay‌ ‌Reatard‌ ‌-‌ ‌I'm‌ ‌Watching‌ ‌You‌ ‌

Daniel‌ ‌Johnston‌ ‌-‌ ‌My‌ ‌Life‌ ‌Is‌ ‌Starting‌ ‌Over‌ ‌

Destroyer‌ ‌-‌ ‌Song‌ ‌For‌ ‌America‌ ‌

בסיסטיות‌ ‌-‌ ‌עשר‌ ‌קיי‌ ‌עוקבים‌ ‌

קובארי‌ ‌-‌ ‌מייבש‌ ‌

Still‌ ‌Corners‌ ‌-‌ ‌The‌ ‌Last‌ ‌Exit‌ ‌

Bob‌ ‌Dylan‌ ‌-‌ ‌One‌ ‌More‌ ‌Cup‌ ‌of‌ ‌Coffee‌ ‌