BPM – המכללה של תעשיית המוסיקה – היא הבית הפיזי של רדיו הקצה. המכללה בנתה עבור הרדיו אולפן מתקדם, מסייעת באינספור אספקטים טכניים ומשלבת את תלמידי מסלול הרדיו שלה בפעילויות הרדיו.

פעם בשבוע ישדר רועי סטלמן, בוגר קורס הרדיו של ביפיאם, תכנית שתורכב ממיטב המוזיקה שיוצרים בוגרי, מורי וצוות המכללה.

12.3.2019
25.2.2019
11.2.2019
28.1.2019
14.1.2019
31.12.2018
17.12.2018