BPM – המכללה של תעשיית המוסיקה – היא הבית הפיזי של רדיו הקצה. המכללה בנתה עבור הרדיו אולפן מתקדם, מסייעת באינספור אספקטים טכניים ומשלבת את תלמידי מסלול הרדיו שלה בפעילויות הרדיו.

פעם בשבוע ישדר רועי סטלמן, בוגר קורס הרדיו של ביפיאם, תכנית שתורכב ממיטב המוזיקה שיוצרים בוגרי, מורי וצוות המכללה.

15.1.2020
2.12.2019
25.11.2019
9.9.2019
26.8.2019
12.8.2019
15.7.2019
1.7.2019
17.6.2019
3.6.2019
1 2