BPM – המכללה של תעשיית המוסיקה – היא הבית הפיזי של רדיו הקצה. המכללה בנתה עבור הרדיו אולפן מתקדם, מסייעת באינספור אספקטים טכניים ומשלבת את תלמידי מסלול הרדיו שלה בפעילויות הרדיו.

פעם בשבוע ישדר רועי סטלמן, בוגר קורס הרדיו של ביפיאם, תכנית שתורכב ממיטב המוזיקה שיוצרים בוגרי, מורי וצוות המכללה.

26.8.2020
17.8.2020
26.7.2020
13.7.2020
28.6.2020
16.6.2020
1.6.2020
26.5.2020
4.5.2020
20.4.2020
1 2 3 4