מערת הטרול

שיפוצים מחוץ לדירה

התכנית שודרה בתאריך 20/06/2020
פלייליסט

Dead Finks - Box Office Poison

Hiperson - Spring Breeze

Sally Anne Morgan - Thread Song

Byungjo Jeon - Dinner's Ready

L I T H I C S - The Symptom

Anthroprophh - Too Old

CLAVICULE - Jericho

Golden Shower - The Golden Motel

Lucky Brown & The S.G.'s - Pecan Trees Speak To Each Other

Vinyl Williams - Earth Observatory