התכנית שודרה בתאריך 19/08/2019
פלייליסט

Drab Majesty - Ellipsis

Red Rider - Lunatic Fringe

Squid - The Cleaner

The Intelligence - Sex

Oh Sees - Snickersnee

Bish Bash - Go Nuclear (or: one step solution to the middle east conflict)

Sneaks - The Way It Goes

Black Country, New Road - Sunglasses

Bill Baird - Your Dark Sunglasses Won't Make You Lou Reed

Crack Cloud - Philosopher's Calling

ערן צור (עם רקמות) - אתר

קטב מרירי - נזקקתי גם לגוף

Tim Presley's White Fence - I Have to Feed Larry's Hawk