התכנית שודרה בתאריך 25/08/2021
פלייליסט

Maryan / Robert Wyatt

המפץ / נמרי נייר

התקדרות / צוף

I Want To Be Well / Sufjan Stevens

Speedway / Black Midi

שום דבר / נמרי נייר

Pink Love / Blonde Redhead

Good Lava / Esperanza Spalding

A Mistake / Fiona Apple

ואדי / סאל חרדלי

לחצוב / נמרי נייר

Sleeping Ute / Grizzly Bear

Strange Overtones / David Byrne