inDbox

פרק 17: מרשת חברתית ועד לופ

התכנית שודרה בתאריך 08/07/2019
אלטרנטיבי ביכורים בכורה ישראלי
פלייליסט

בור שיבר - רשת חברתית

לאה וגולדברג - גבנו לברושים

Ice Hokku - Hate

Ghostwheel - High Noon (In America)

פיני כהן והנסיבות - תקליטים ועוגיות

גוטה גוטה Gute Gute - בואי

צמר - יום הולדת

Ella Swissa - Yellow Tree

Tania Vinokur - MAMALIGA

אורי רדין - אינטואיציה

אורן רוזן דהן - סוף משמרת

אלון מלמד - מי הוא שר

שיר להווה - איתי זנגי שר מאיר אריאל

Capital Os - The Fire In Your Eyes

Alper - Hizaion

MaadamBoss - Work Hard

Bish Bash ביש בש - Loop