התכנית שודרה בתאריך 18/03/2021
פלייליסט

נועם רותם – עזרה בדרך (נועם רותם)

נועם רותם – ארץ לעולם לא (מעגל האור)

נועם רותם – מעגל האור (מעגל האור)

נועם רותם – חתכים קטנים (מעגל האור)

נועם רותם – חלק קטן ממני (מעגל האור)

נועם רותם – שוב להאמין (מעגל האור)

נועם רותם – להקת עורבים (מעגל האור)

טל גינזבורג – תיאבון גדול (שוב אני)

טל גינזבורג – דרך הבטן (שוב אני)

טל גינזבורג – מערבולת (שוב אני)

טל גינזבורג – בתוך הראש שלו (שוב אני)

מינוס אפס – עדיף לא להפגש (מינוס אפס)

מינוס אפס – ממשקווה (מינוס אפס)

מינוס אפס – לא נדבר שוב (מינוס אפס)

מינוס אפס – אל תתקשרי יותר (מינוס אפס)

זוזו גינזבורג –LOUD (BLUE MOUNTAINS)

זוזו גינזבורג – FAST(BLUE MOUNTAINS)

זוזו גינזבורג – SWEET LIES(BLUE MOUNTAINS)

זוזו גינזבורג – PINK(BLUE MOUNTAINS)

זוזו גינזבורג – BLUE MOUNTAINS(BLUE MOUNTAINS)

תמר אפק –RUSSIAN WINTER ALL BETS ARE OFF))

תמר אפק –SHOW ME YOUR PRETTY SIDE ALL BETS ARE OFF))

תמר אפק –DRIVE ALL BETS ARE OFF))

תמר אפק –CROSSBOW ALL BETS ARE OFF))

יוסי סאסי: HOPE (HEAR AND DARE)

יוסי סאסי: BENJAMIN'S JOURNEY (HEAR AND DARE)

יוסי סאסי: NIGHT FLIGHT (HEAR AND DARE)

תומר ישעיהו – פחות עצוב בשמש (ים הלימון)

תומר ישעיהו – סיסטר מרלן (ים הלימון)

תומר ישעיהו – נובמבר (ים הלימון)

תומר ישעיהו – נטשה (ים הלימון)