התכנית שודרה בתאריך 11/07/2019
פלייליסט

Kapitan - Berries

Shlom Hatzibur - November Echad

Shen - Albertin

Poliana Frank - And If

Mort Garson - Ode To African Violet

Dj Flames - Dickhead edit

Cosmo Vitelli - Die Alraune (feat. Sebastian Lee Philipp)

Meridian Brothers - Guaracha U.F.O

Om Buschman - Prima Valimba

Banda Do Casaco - Consilatpo

Olsvanger - Edit Service 97

Michael Ozone - Hetrotopia (Young Marco Remix)

Balafon Jam (Wolf Muller Deep Dub)

Sascha Funke - Die Sage

Cultural Vibe - Ma Foom Bey

Sultan Shakers - Ode Ou Ray

Lurka - Heat Mover

Project Runway - Met (dub)

Peter Ulrich - Evocation

Ras - 4:20