קמפוס הקצה

Little Y קופצת לביקור עם קול הכפר

התכנית שודרה בתאריך 05/01/2019
Little Y קול הכפר
פלייליסט

se' bon - wawa et racine kanga

troubador - meringues and folk ballads of haiti- recordings by maya deren

mon ideal - ti paris et sa guitare

en filant les aguilles - les shleu shleu

nap compt '- les shleu les shleu

ambago -ram

latibonit (banging drums) - ram

zanmi camarade (tropical treats edit) - claudette & ti pierre

jojo - ensemble la perfecta