Kutner

מרתון גרי אקשטיין – השנים הראשונות: חלק 2

מרתון 4 שעות לזכרו של גרי אקשטיין

כולל הקלטות סופר-נדירות ומיוחדות.

חלק 2 מתוך שניים.

 צילום שלום בר טל

התכנית שודרה בתאריך 23/09/2021
גרי אקשטיין
פלייליסט
הפלייליסט לתכנית זו יפורסם בקרוב...