Kutner

תכנית פרידה מזהר לוי

התכנית שודרה בתאריך 07/03/2019
פלייליסט

אחרית הימים: פתחי לי את הדלת

החלונות הגבוהים: יחזקאל

תזמורתו של אלכס וויס: הולכים ביער

זהר השביעי: מצילתיים

זהר השביעי: זמר נוגה

רן אלירן וזהר השביעי: ישרות

רן אלירן וזהר השביעי: אש בבקעה

רן אלירן וזהר השביעי: התעמלות הבוקר

רן אלירן וזהר השביעי: כן כן (אני אמתין)

רן אלירן וזהר השביעי: חייו ומותו של גוסקינד ה13

ישראל גוריון: אנשי הבסדר - מלכת אמבטיה

תיקי דיין: רגעים יפים – מלכת אמבטיה

תיקי דיין: אבל המלכות היא שלמה – מלכת אמבטיה

כיף התקווה הטובה: בלדה לעוזב קיבוץ

כיף התקווה הטובה: דוקטור יארינג

זהר לוי: אני בדרכי למוסד הסגור

אחרית הימים: אין מקום לשניים על עמוד החשמל

אחרית הימים: התעמלות הבוקר

אחרית הימים: חייו ומותו של מר גוסקין

אחרית הימים: העץ הוא גבוה

אחרית הימים: יש לי יום הולדת

אחרית הימים: תחת עץ האקליפטוס

אחרית הימים: הנסיכה

זהר לוי וארבע עשרה אוקטבות: בלוז שקט מהדרך

זהר לוי: קטעים מפסקול הסרט