התכנית שודרה בתאריך 01/10/2018
פלייליסט

Årabrot – The Gospel // Fysisk Format

Bo Diddley – Who Do You Love? // Checker

Arabrot – The Dome // Pelagic

Arabrot – I Run // Fysisk Format

Årabrot – Tall Man // Fysisk Format

Arabrot – And The Whore Is This City // Fysisk Format

Arabrot – And The Ass Had Spoken // Fysisk Format

Årabrot – Ah Feel // Fysisk Format

Arabrot – I Am The Sun // Fysisk Format

Arabrot – Faustus // Fysisk Format

Arabrot – Song Of Calumny // Sheep Chase

Nina Simone – Sinnerman // Philips

Årabrot – Sinnerman // Pelagic

Arabrot – Poor Man (Lee Hazlewood Cover) // Fysisk Format

Arabrot – Maldoror’s Love // Pelagic

Arabrot – Warning // Pelagic

Arabrot – Pygmalion // Pelagic

Arabrot – Sons And Daughters // Pelagic

Arabrot – Nihil Stampede // Pelagic

Arabrot – Time To Pull The Sticks // Fysisk Format

Arabrot – A Sacrifice // pelagic

Arabrot – Madonna Was A Whore // Fysisk Format

Arabrot – Kukuku (Death In June Cover) // Fysisk Format

Arabrot – Uniform Of A Killer // Pelagic