ספיישלים

ספיישל Soft Cell: חוגגים 40 שנה ל-Non Stop Erotic Cabaret

עורך ומגיש: יאיר רוה

התכנית שודרה בתאריך 08/12/2021
Soft Cell
פלייליסט

Soft Cell - Tainted Love

Soft Cell - Tainted Dub

Gloria Jones - Tainted Love

Soft Cell - Where Did Our Love Go

Soft Cell - Torch

Marc and the Mambas - Untitled

Soft Cell - Bedsitter

Pet Shop Boys - Rent

Marc and the Mambas - In My Room

The The - This Is The Day

Soft Cell - Frustration

Soft Cell - Youth

Soft Cell - Sex Dwarf

--------------------------

Soft Cell - Mr. Self Destruct

Soft Cell - Chips on My Shoulder

Soft Cell - Secret Life

Marc and the Mambas - Torment

Soft Cell - Meet Murder My Angel

Soft Cell - Memorabilia

Soft Cell - Numbers

Soft Cell - Martin

Soft Cell - The Best Way To Kill

Soft Cell - Where the Heart Is

Soft Cell - Say Hello, Wave Goodbye

(Some Bizarre, Phonogram)