ספיישלים

ספיישל יום הולדת 90 לאניו מוריקונה

התכנית שודרה בתאריך 12/12/2018
פלייליסט

Ennio Morricone - Vamos A Matar, Compañeros / Vamos A Matar, Compañeros , 1970

Ennio Morricone - In Un Altro Bar / Revolver , 1973

Ennio Morricone - Barbablu / Barbablu , 1972

Ennio Morricone - Un Esercito Di 5 Uomini / The Five Man Army 1969

Ennio Morricone - Dies Irae Psichedelico / Escalation , 1968

Ennio Morricone - La Resa Dei Conti / For a Few Dollars More , 1965

Ennio Morricone - Adonai / Giardino Delle Delizie (Garden of Delight) , 1967

Ennio Morricone - A Gringo Like Me / Duello Nel Texas , 1963

Ennio Morricone - Death Rides A Horse (version 3) / Death Rides A Horse , 1967

Ennio Morricone - Aleatorio / Cosa Avete Fatto a Solange , 1972

Ennio Morricone - Farewell To Cheyenne / Once Upon A Time In The West , 1969

Ennio Morricone - Notte Di Giorno / A Lizard in a Woman’s Skin , 1971

Ennio Morricone - Navajo Joe / Navajo Joe , 1966

Ennio Morricone - IL Grande Silenzio (Restless) / The Great Silence , 1968

Ennio Morricone - I Crudeli / I Crudeli (The Hellbenders) , 1967

Ennio Morricone - Indagine Su Un Cittadino Al Di Sopra Di Ogni Sospetto / Investigation of a Citizen Above Suspicion , 1970

Ennio Morricone - Il Ritorno Di Ringo / The Return of Ringo , 1965

Ennio Morricone - Metti, Una Sera A Cena / Metti, Una Sera A Cena , 1969

Ennio Morricone - Quinta Variazione (Africami) / Eat It! , 1968

Ennio Morricone - Disperatamente / Citta Violenta , 1970

Ennio Morricone - Il Mercenario / The Mercenary , 1968

Ennio Morricone - The Man With The Harmonica / Once Upon A Time In The West , 1969

Ennio Morricone - Macchie Solari (The Victim) / Autopsy , 1975

Ennio Morricone - Dopo L’esplosione / Giù La Testa (Duck, You Sucker) , 1971

Ennio Morricone - L’inseguimento / For A Fistful of Dollars , 1964

Ennio Morricone - Il Pinguino / Vamos A Matar, Compañeros , 1970

Ennio Morricone - Un Uomo Da Rispettare / Un Uomo Da Rispettare , 1972

Ennio Morricone - Il Clan Dei Siciliani / The Sicilian Clan , 1969

Ennio Morricone - La Corrida / The Big Gundown , 1966

Ennio Morricone - Citta Violenta / Citta Violenta , 1970

Ennio Morricone - Slalom (original single edit) / Slalom , 1965

Ennio Morricone - Il Vizio Di Uccidere / For A Few Dollars More , 1965

Ennio Morricone - Veni Sancte Spiritus / Il Sorriso Del Grande Tantatore , 1975

Ennio Morricone - A Silhouette of Doom / Navajo Joe , 1966

Ennio Morricone - Alienazione / La Classe Operaia Va In Paradiso , 1971

Ennio Morricone - Inseguimento / The Good, The Bad & The Ugly , 1966

Ennio Morricone - Coro Del Mormoni / The Big Gundown , 1966

Ennio Morricone - The Strong (Il Forte) / The Good, The Bad & The Ugly , 1966

Ennio Morricone - Faccia A Faccia (Intermezzo) / Face To Face , 1967