התכנית שודרה בתאריך 09/02/2020
Morrison Hotel הדורז לוסינדה ויליאמס פולק-רוק רולינג סטונס שרון ואן אטן
פלייליסט

Sharon Van Etten - Beaten Down

Lucinda Williams - Man Without A Soul

John Moreland - A Thought Is Just A Passing Train

Frazey Ford - Holding It Down

Pokey LaFarge - End of My Rope

The Doors - You Make Me Real (Live 1969)

The Doors - Peace Frog

The Who - I Can't Explain (Live 1970)

The Revivalists - To Love Somebody

Amanda Shires - Deciphering Dreams

Green Leaf Rustlers - No Expectations

The Rolling Stones - Torn And Frayed

Bonny Light Horseman - 10,000 Miles