התכנית שודרה בתאריך 07/09/2019
פלייליסט

Alphant - Babtoo

Porangui - Suenos de la Selva (Atyya remix)

5am × pounder - Shuhasau

Hedflux - Sananga Seranade

Grouch - Computer language

JPOD - Penumbra

Bansara - Borneo

Atyya - Pura

Atyya - Illuminate (liquid bloom remix)

Grouch - Sarva dharma

JPOD - Till dawn

Wolf tech - Another day