אור בזויות

אור בזוויות 246: Torches Together


התכנית שודרה בתאריך 21/03/2016
פלייליסט

<p>mewithoutYou – Torches Together // Tooth & Nail</p><p>Fugazi – Fell, Destroyed // Dischord</p><p>Emma Pollock – Intermission // chemical underground 4</p><p>Johanna Billing – This Is How We Walk On the Moon // Apparent Extent</p><p>Neutral Milk Hotel – Bucket (Organ Version) // Self-Released</p><p>Daughter – How // 4AD</p><p>Sébastien Tellier – Russian Attractions (Scratch Massive Remix) // Record Makers</p><p>Bomb the Bass – Butterfingers // !K7</p><p>Dirty Art Club – Hexes // Phonosaurus</p><p>Underworld – Motorhome // Universal</p><p>Black Mountain – Mothers Of The Sun // Jagjaguwar</p><p>Crippled Black Phoenix – Hold On (So Goodbye To All Of That) // Cool Green</p>