אור בזויות

Uncorrected Personality Traits

התכנית שודרה בתאריך 15/01/2020
אפריקה התחשמלה
פלייליסט

Robyn Hitchcock - Uncorrected Personality Traits

Red Snapper - The Rake

Little Simz - Offence

SAULT - Don't Waste My Time

Sneaks - The Way It Goes

Charlotte Adigéry - Paténipat

KOKOKO! - Tokoliana

The Slits - I Heard It through the Grapevine

Ifriqiyya Electrique - Mashee Kooka

Group Doueh & Cheveu - Bord De Mer

Map Of Africa - Bone

African Head Charge - Off The Beaten Track

Sudan Archives - Confessions

Songs: Ohia - Lioness