מת על מטאל

אלכסי לייהו – המופע האחרון

התכנית שודרה בתאריך 15/05/2021
פלייליסט

Bodom After Midnight - Paint The Sky With Blood

Children of Bodom - Needled 24/7

Children of Bodom - Silent Night, Bodom Night

Children of Bodom - Bodom After Midnight

Children of Bodom - Sixpounder

Children of Bodom - Platitudes and Barren Words

Children of Bodom - Living Dead Beat

Sinergy - Midnight Madness

Children of Bodom - Knuckleduster

Bodom After Midnight - Payback's A Bitch

Children of Bodom - Angels Don't Kill

Children of Bodom - Hate Me!

Children of Bodom - Deadnight Warrior

Children of Bodom - Hatebreeder

Children of Bodom - Everytime I Die

Children of Bodom - Follow the Reaper

Children of Bodom - Downfall

Children of Bodom - Hate Crew Deathroll

Children of Bodom - Are You Dead Yet?

Children of Bodom - In Your Face

Children of Bodom - Oops I Did It Again (Britney Spears cover)

Children of Bodom - Bed of Nails (Alice Cooper cover)

Children of Bodom - Somebody Put Something in My Drink (Ramones

cover)

Bodom After Midnight - Where Dead Angles Lie

****פלייליסט גרסת הרדיו:

Bodom After Midnight - Paint The Sky With Blood

Children of Bodom - Needled 24/7

Children of Bodom - Silent Night, Bodom Night

Children of Bodom - Bodom After Midnight

Children of Bodom - Sixpounder

Children of Bodom - Platitudes and Barren Words

Children of Bodom - Living Dead Beat

Sinergy - Midnight Madness

Children of Bodom - Knuckleduster

Bodom After Midnight - Payback's A Bitch

Children of Bodom - Angels Don't Kill

Children of Bodom - Hate Me!

Children of Bodom - Deadnight Warrior

Children of Bodom - Hatebreeder

Bodom After Midnight - Where Dead Angles Lie