לא נעים

Cold As Your Fucking Thoughts

התכנית שודרה בתאריך 25/11/2020
פלייליסט

לא - בלעדינו גם

Ty Segall & Cory Hanson - She’s a Beam

The Who - The Real Me

Oceansize - The Charm Offensive

Östra Torn - Fell Short

Cursed - Magic Fingers

Nothing Clean - Skinsuit

Mondo Gecko - True Heritage of Hatred and Betrayal

War On Women - Her?

Cerce - Blossom

Weak Wrists - The Clarity in the Fog

Emma Ruth Rundle & Thou - Ancestral Recall

Kessef - Cold as Your Fucking Thoughts

Proclamation - Rites of Carnality

Of Feather and Bone - Noctemnania

Helfró - Þrátt Fyrir Brennandi Vilja

Venomous Skeleton - Tomb of the Restless Soul

Krallice - Feed on the Blood of Rats