התכנית שודרה בתאריך 07/08/2019
פלייליסט

Talk Talk - Myrrhman

Grouper - Blouse

Oathbreaker - 10:56 / Second Son of R

Yellow Eyes - Nutrient Painting

Har - Conjure the Black Flame

Obed Marsh - Lavinia: The Lights That Lay Before My Eyes

Proclamation - Christ Death Ceremony

Gouged - Celebration of Suffering

MooM - The Bloody Dog

CELL - Demise

Dropdead - Living in Fear

One Snop - Spine and Egg

Zaga Zaga - Song About Food and Costumer Service

Fugazi - Walken’s Syndrome

מורחת לאקום - אתה היית

מלכת הפלקט - כח מפייס

Wand - Wonder (II)

Elliott Smith - See You Later