בסלון של לאון

מארח את רועי פרייליך

התכנית שודרה בתאריך 30/07/2019
פלייליסט

נערות ריינס, יום ראשון (נערות ריינס 2009)

נערות ריינס, הדבר האמיתי (נערות ריינס 2009)

נערות ריינס, רוצה להישאר רעב (נערות ריינס 2009)

נערות ריינס, תכבי את הטלוויזיה (נערות ריינס 2009)

נערות ריינס, ענין של מה בכך, (נערות ריינס 2009)

Electra, לי (בית אחרון) חי בקול הקמפוס

נערות ריינס, עוזב כדי להציל את העולם (נשמור על החברים 2012)

נערות ריינס, נשמור על החברים (נשמור על החברים 2012)

Guy Goldstein,The Tower Song (Memorable Equinox 2018)

נערות ריינס, הילוך איטי (נשמור על החברים 2012)

רועי פרייליך, זוזי הצידה ליאור (מעלה עשן 2014)

רועי פרייליך, אדום דם (403)

רם אוריון, ניצחון 2.0 (האחרון 2012)

רועי פרייליך, תני את עצמך, לייב בסלון של לאון

רועי פרייליך, כל אחד יכול לראות (הריגוש שבנפילה 2018)

רועי פרייליך, זאב זאב (הריגוש שבנפילה 2018)

רועי פרייליך והמתוקים רצח, גומי, סינגל 2019

נערות ריינס, הדבר האמיתי (לייב בנפולאון, קול הקמפוס 2007)

נערות ריינס ודפנה קינן, הזמנה, דמו 2007

נערות ריינס, רוצה להישאר רעב (לייב בנפולאון, קול הקמפוס 2007)

נערות ריינס, סמבה (נערות ריינס 2009)

נערות ריינס, עורב (נערות ריינס 2009)

נערות ריינס, סמבה (נערות ריינס 2009)

נערות ריינס, נועלה מוסרת (נערות ריינס 2009)