בסלון של לאון

מארח את אורָן זילבּרשטיין

התכנית שודרה בתאריך 23/04/2019
פלייליסט

אורן זילברשטיין - מוות לבבילון

אורן זילברשטיין - אני לא צריך להיות מוטרד

אורן זילברשטיין - עולם של גברים

אורן זילברשטיין - מאורת השטן

אורן זילברשטיין - מחר יהיה יותר טוב

אורן זילברשטיין - גלים גבוהים

אורן זילברשטיין - עיניים בגב, לייב בנפולאון 2013

אורן זילברשטיין - נסע כדי לחזור

המצב השלישי - מחלות

אורן זילברשטיין - אלוהים והאדם (השמעת בכורה) לייב בסלון של לאון, 2019

אורן זילברשטיין - תקופה פוריה, לייב בנפולאון 2013

אורן זילברשטיין - נוסע

אורן זילברשטיין - back to where you're lost

אורן זילברשטיין - כל החלומות שלי איתי

אורן זילברשטיין - Passing (and coming into being)

ערפדים סטלנים - מברג

ערופי שפתיים - שיוויון

ההולכים - אורות

אורן זילברשטיין - כמה אפשר לזחול

אורן זילברשטיין - רוב הזמן

אורן זילברשטיין - הפולק מת

אורן זילברשטיין - redemption song לייב בסלון של לאון

אורן זילברשטיין - ועכשיו

Do you like my shoes - she said

אורן זילברשטיין - להפסיק - הרעלת thc

אורן זילברשטיין - אכזבת חיי

אורן זילברשטיין - גלים גבוהים, לייב בסלון של לאון, 2019