התכנית שודרה בתאריך 14/09/2021
הקצה אפטר דארק
פלייליסט

Michael Rother - Dreaming (2020)

Team Picture - Compartment(s) (Tea Buckley Remix) (2021)

Koreless - Joy Squad (2021)

Sorry - In Unison (2020)

Sisters of Your Sunshine Vapor - Lilly Dust She's a Pariah (2019)

The Body and BIG|BRAVE - Oh Sinner (2021)

Avishag C. Rodrigues - Etz Gavoha (2021)

Sindy - HAUSU (2021)

Being Dead - Underworld (2019)

Kamikaze Palm Tree - Good Boy (2019)

Tacsidermi - Gwir (2021)

Sister Wives - I Fyny Af / Rise (2021)

Sydney Herds - Names (2020)

Liars - Sekwar (2021)

Pozi - Detainer Man (2021)

I LIKE TRAINS - Patience Is A Virtue (2020)

MARAUDEUR - Slow Dress (2021)

Pictish Trail - Pig Nice (Kinbote remix) (2021)

TEKE::TEKE - Dobugawa (2021)

AK/DK - Casio Beguine (2020)

Jap Kasai - やらずぶったくり yarazu buttakuri (2021)

Nana Yamato - Gaito (2021)

Accü - Is There A World (2021)

Nightshift - Power Cut (2021)

Horsegirl - Ballroom Dance Scene (2020)

anrimeal - I Am Not (2020)

Momus - Empty Paris (2020)

Lean Logic - Conditional Love (2021)

Jane Weaver - Ravenspoint (Loops Variation) (2019)

Islet - Caterpillar (2020)

Elvis Perkins - Rose Dream (2017)

Cattivo - The Devil holds the strings (2021)

Stick in the Wheel - Forward (2020)