התכנית שודרה בתאריך 19/09/2020
פלייליסט

Gov’t Mule - Bleeding Hearts (People, People, People)

Yellowman - Two To Six Supermix - Operation Radication - In A Dis Time - Lost Me Love

Frank Zappa - Billy The Mountain Goat

The Radiators - Love Potion #9