התכנית שודרה בתאריך 12/10/2021
פלייליסט

Steely Dan - Black Friday (Katy Lied 1975)

Steely Dan - Reelin' In The Years (Northeast Corridor: Steely Dan Live 2021)

Steely Dan - Don't Take Me Alive (The Royal Scam 1976)

Steely Dan - Kid Charlemagne (Northeast Corridor: Steely Dan Live 2021)

Steely Dan - Jack Of Speed (Two Against Nature 2000)

Steely Dan - Razor Boy (Countdown To Ecstasy 1973)

Steely Dan - Rikki Don't Lose That Number (Northeast Corridor: Sttely Dan Live 2021)

Steely Dan - Josie (Aja 1977)

Steely Dan - Do It Again (Can't Buy A Thrill 1972)

Steely Dan - Peg (Northeast Corridor: Sttely Dan Live 2021)

Steely Dan - Godwhacker (Everything Must Go 2003)

Steely Dan - Hey Nineteen (Northeast Corridor: Sttely Dan Live 2021)