הדרך שלך לברוח למקום אחר. לפעמים זה מקום בעולם, לפעמים זה תא מיוחד במוח ולפעמים זה חדר בלב.

25.11.2021
4.11.2021
14.10.2021
14.9.2021