התכנית שודרה בתאריך 11/05/2021
פלייליסט

Close Lobsters - I Kiss The Flowers In Bloom

Kiwi Jr. - Waiting in Line 

Smokescreens - I Love Only You

Ed Dowie - Number Eight Wire 

Fischer Z - Limbo

Spread Joy - Sepia

Crass - Bloody Revolutions

The Cool Greenhouse - Alexa!

Sparklehorse - Pig

Polvo - Tragic Carpet Ride

A\LPACA - I Am Kevin Ayers

Flyying Colours - Long Holiday

The Essex Green - Mrs Bean

The Sundays - Summertime

נועה בביוף - סימני פיסוק 

Linda Perhacs - Delicious

Kevin Ayers - The Lady Rachel