התכנית שודרה בתאריך 21/04/2019
פלייליסט

jatevee C – Autechre

Haneros Haluli (Yiddish) - Hala Strana

Ressac (2003) – eRikm

Rock In The Video Age - Jan Jelinek

Trauma Ward - David Sylvian & Stephan Mathieu

Mutations (1969) - Jean-Claude Risset

Snowballs for Reuven – Badgerlore

Epilogue - Meredith Monk

Wig Master - Xiu Xiu

Everything Goes To Hell - Tom Waits

Berlin - Alva Noto + Ryuichi Sakamoto

Soknya Doll - After Dinner

6Speed - The Gasman