שלום, כאן סמסון!
העמוד שחיפשת לא נמצא,
והשתלטתי על התחנה.

הכנתי לכם קסטה עם מיטב השירים שלי