רצף אסוציאציות מוזיקלי בעל שאיפות עלילתיות ופואטיות עם קשרים רופפים אך קיימים בין העתיד, ההווה והבור.

2.1.2019
26.12.2018
19.12.2018
12.12.2018
5.12.2018
28.11.2018
1 2 13 14