התכנית שודרה בתאריך 08/04/2021
פלייליסט

C.O.B. - Wade in the Water

Marisa Anderson William Tyler - Lost Future

Russell Hoke - The Melancholy Traveler

Gwenifer Raymond - Off To See The Hangman, pt. ii

Meg Baird, Mary Lattimore - Damaged Sunset

Mary Lattimore - Jimmy V

Song Performed BY A Lu Woman - Lu Song

A. Dobrohotov - Kamarinskaja

Lewis Barfoot - Ballinatray

The Gloaming - Samhradh Samhradh

The Mcpeake Family - Eileen Aroon

אסתר עופרים - איש אילם גבוה ודק

Alastair Galbraith - Greek Swim

Bebel Gilberto - Agora

William Parker Quartet - Song of Hope

Ryley Walker - Pond Scum Ocean

Charles Rumback & Ryley Walker - Menebhi

Thomas Dolby - The Flat Earth

Ofra Haza - Slave Dream

Fadimoutou Wallet Inamoud - Ilana

Terry Riley - Slow Melody in Bhairavi

Robert Wyatt - The British Road

Karen Beth - Come December

Mason Lindahl - Rising

Wizz Jones - The Legendary Me

הפרברים - היה הוא תמהוני

Paul Simon - Another Galaxy

Simon & Garfunkel - (from "The Graduate" ost) - Whew