התכנית שודרה בתאריך 31/10/2020
פלייליסט

Derrick Hodge - Heartbeats

Jaco Pastorius - Continuum

Alfa Mist - Galaxy

Jamael Dean ft. Sharada Shashidhar - People of the Moon

Nir Kleiner - Macumba

Sun Ra Arkestra - Angels and Demons at Play

Ron Miles - Custodian of the New

Art Blakey and the Jazz messengers - Just Coolin'

Tom Misch and Yussef Dayes ft. Rocco Paladino - Lift Off