נוגע בקצוות הרבה לפני שהיה אפשר לשמוע אותן. לא בוגר, לא מוצא. נאיבי. שם המוזיקה.