חומות אינן בית אסורים
סורג אינו כלוב צר,
בהם כל לב זך הרהורים
ימצא שלות מנזר.
כל עוד אהבתי בת דרור
ובת חורין נפשי,
רק במרומים מלאך צחור
יהיה כמותי חפשי.